يکشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۶ - 2017 September 24
کد خبر: ۹۸۷
تاریخ انتشار: ۰۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۲:۵۶
اوضاع و احوال زنان کورد و راههای برون رفت از آن را با تمام زوایایش می توان در شعر ماموستا هیمن با عنوان " کچی کورد " ( دوشیزه ی کورد)یافت

نگاهی تازه به اشعار شاعران نامدار کورد همواره می تواند چراغی برای جامعه باشذ چرا که اصولا بسیاری از شعرای کورد کوشیده اند بازتابی از مشکلات جامعه کوردی و راههای برون رفت از آن باشند.
نوشته زیر نگاهی است به یکی از شعرهای «هیمن» در ارتباط با اوضاع و احوال زنان کورد.

اوضاع و احوال زنان کورد و راههای برون رفت از آن را با تمام زوایایش می توان در شعر ماموستا هیمن  با عنوان " کچی کورد " ( دوشیزه ی کورد)یافت که در زیر گوشه هایی از آن با زبان کردی و ترجمه فارسی درج شده است :چون ده بی سەر بەست گه لی ژێر ده ست که کچ دا به سته بێ به س نه بێ ئه و کویلــــه تی و ئه و کچ له ژوور دا به ستنــــــهچگونه زمانی که دختران در منزل زندانی هستند ملت زیر ستم آزاد خواهند شد؟ آیا زمان پایان دادن به بردگی و زندانی کردن دختران در خانه فرا نرسیده است؟ ده رکی داخستووه له تۆبابت کە چی دەرکی نیه                                                        دەرکه داخستــن له تۆ دەرکی ئومـــــید داخستنــــهماموستا هیمن خطاب به زنان کرد: پدرت در خانه را بر روی تو بسته است، درحالی که نمیداند و درک نمی کند بستن در بر روی تو بستن در امید است. داڕزینــه مردنه ئاخر هه تا کەی پێت بلێـــــــن :نابێ بێته دەر له ماڵ،مافی ژیان کوا هی ژنه ؟ذلت و خواری و مرگ است ، تاکی باید بە تو گفته شود زن نباید از خانه خارج شود و حق زندگی برای زن وجود ندارد؟            کیژی خه لکی بومبی ئه تومی درووست کردووئه توش              هــــه رده زانی نــــاوی ئه ستویلـــکو ده رخۆنــه و بنـهماموستا هیمن در بخش دیگر از این شعر زنان کرد را مورد انتقاد قرار می دهد که برای رشد و پیشرفت خود کاری انجام نمی دهند. وی در این مورد می گوید :دختران مردم (ملت های دیگر) بمب اتم درست کردند ولی تو هنوز فقط نام بعضی از اقلام دوخت و دوز را بلد هستی. فێری زانست و هو نه ر بوو ئه و له سایه ی خوێندنی                                                       تـۆش ته شیــــمان بو ده رێسی یادگــــاری شیرنـــــهزنان ملت های دیگر علم و هنر  را در سایه تحصیل به دست آوردن ولی تو هنوز مشغول دوک ریسی هستی و آن را یادگاری شیرین از گذشتگان می دانی ئـــــه و به ئاسمانا فڕی دنیا گەرا چۆ بن به حــرده ک نه مێنم کاری ئێوه ش هه ر له ژوور دانیشتنهزنان ملت های دیگر بر آسمان پرواز کردند (خلبانی یاد گرفتند)  و دنیا را گشتندیا زیر دریا رفتند، مرگ بر من که کار شما نیز فقط نشستن در خانه است. کویله تی باوی نه ماوه کیژی کوردی خوشه ویسترا په ره هه سته له خه و ئاخر چ وەختی خه و تنهای زن محبوب کرد زمان بردگی به سرآمده بلند شو، از خواب برخیز آخر چه وقت خوابیدن است ده رکه بشکێنه په چه بدڕێنه را که مه دره سهچارەی دەردی کورده واری خوێندنه هەر خوێندنهدر خانه را بشکن و میله های قفس (یا ریسمان) را پاره کن و به سوی مدرسه برو که چاره دردهای مردم کرد فقط خواندن و تحصیل است. گوارەکه ی زێرت به کار نایه له گوی بگره قسه ملایقی گوێی تۆ ئه زیزم شێعری ساده ی هێمنه ..گوشواره طلایت به در نمی خورد به جای آن به حرف من گوش کن، چرا که شایسته گوش تو شنیدن شعر ساده هیمن است نه گوشواره طلایت...


پدرام اسدی
نام:
ایمیل:
* نظر: